APEX Medical Center คว้านวัตกรรม Allurion Gastric Balloon แห่งแรกในไทย

นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกนวัตกรรม Allurion Gastric Balloon  แห่ง APEX  Medical  Center  เปิดเผยว่า

สภาวะปัญหาน้ำหนักตัวเกิน เป็นต้นเหตุกระบวนการของการเกิดโรคเรื้อรัง  อาทิ  ไขมันในเลือดสูง  โรคความดันสูง การสะสมไขมันในตับ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ระบบเสื่อมระบบประสาท โรคข้อ  รวมไปถึงโรคมะเร็ง  ในยุคนี้การดูแลรักษาไม่ใช่แค่เฉพาะโรค สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบด้าน Anti-Aging  ควบคู่เพื่อวิเคราะห์การรักษาปัญหาของโรคได้อย่างเชิงลึก เพื่อป้องกันก่อนเกิดโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากภายนอก-ภายใน และดูแลร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุลตลอดเวลา

 

 

“ปัญหาน้ำหนักเกินหลายๆ ท่าน ที่ผ่านมามีวิธีการดูแลสุขภาพ อาทิ ลดกลุ่มแป้งน้ำตาล ควบคุมการรับประทานอาหารตามระยะเวลา( IF) ปัญหาน้ำหนักเกินมาจากการเผาผลาญที่น้อยลง เกิดการสะสมของอาหารภายในร่างกายที่ปริมาณมาก  ปัญหาต่อมไทรอยด์  หากจะดูแลเรื่องน้ำหนักไม่ให้มากเกินไปมีองค์ประกอบ 3 ส่วนที่ช่วยดูแล เช่น  ปัจจัยคุณภาพอาหารมีความสำคัญ  ปัจจัยระยะเวลาในการรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบมากกว่าอาหาร ซึ่งหากมลภาวะเป็นพิษก็ส่งผลกระทบเป็นภาระให้แก่ร่างกายได้อีกด้วย

 

 

ครั้งนี้ เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์  ไม่หยุดนิ่งนำเทคโนโลยีทันสมัยในการดูแลทุกปัญหาให้ครอบคลุมเพื่อก้าวสู่สุขภาพที่ดีของทุกคน  คว้านวัตกรรม Gastric Balloon  ปี 2023 แห่งแรกในไทย Allurion Program เป็น Weight Loss Program ฉีกกฎเดิมเดิม รูปแบบใหม่ไม่ต้องผ่าตัด  ไม่น่ากลัว ไม่ต้องส่องกล้องและไม่วางยาสลบ  คาดถูกใจผู้มีปัญหาน้ำหนักเกินและผู้ประสบปัญหาลดน้ำหนักยาก  แน่นอนวิวัฒนาการพัฒนา Gastric Balloon  เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะสลายไปในระยะเวลา 3-4 เดือนร่างกายจะขับออกมาเอง  ปลอดภัยสูง นับว่าเป็นการรบกวนร่างกายที่น้อยมากที่สุด เนื่องจากเข้าไปดูแลปัญหาแค่ชั่วคราวเท่านั้น   ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยปรับพฤติกรรมการรับประทานทำให้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักลดลงกว่า  12-1 5%   วางเป้าหมายเพื่อการเข้าถึงปัญหาเพื่อลดน้ำหนักสู่สุขภาพดีแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง  โดยทาง #APEX มีความเชี่ยวชาญด้านแพทย์รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ ล้ำสมัย  

 

 

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายนวัตกรรมการกลืนบอลลูน ตั้งแต่อายุ 18 ปี ไม่มีโรคกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพราะ  เหมาะกับผู้ที่มีดัชนีมวลกายประเมินมากกว่า  27 BMI ย่อมหมายถึงสภาวะปัญหาน้ำหนักเกินต้องปรับพฤติกรรมการรับประทาน  ทั้งนี้ปัญหาน้ำหนักเกินเป็นปัญหาทั่วโลก ในต่างประเทศเลือกวิธีการ Gastric Balloon   เพื่อปรับพฤติกรรมการรับประทาน เมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาทีมแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิดตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์  มีนักโภชนาการแนะนำเรื่องการประทานอาหารให้ถูกหลัก ปรับเรื่องเวลา เป็นต้น หลังจากปรับพฤติกรรมการรับประทานสามารถออกกำลังกายปกติ

 

 

อย่างไรก็ตามประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ นิยมใช้การกลืนบอลลูนเพื่อเป็นตัวช่วยปรับพฤติกรรมการรับประทาน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด  เน้นการรักษาสมดุลร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม   หากกรณีลดน้ำหนักยาก นวัตกรรม Gastric Balloon  ตอบโจทย์ได้ดี”

 

สำหรับท่านใดที่ประสบปัญหาน้ำหนักเกินและมีความกังวลใจ สามารถปรึกษาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ APEX Medical Center ทั้ง 42 สาขาทั่วประเทศไทย  กิจกรรมและอัพเดทเทรนด์สุขภาพแบบยั่งยืน ผ่าน  Facebook : APEX Wellness