ไมโครซอฟท์จับมือ สคช. เดินหน้ายกระดับสมรรถนะทักษะเชิงดิจิทัลแรงงานไทย

ไมโครซอฟท์จับมือ สคช. เดินหน้ายกระดับสมรรถนะทักษะเชิงดิจิทัลแรงงานไทย เปิดทดสอบสมรรถนะความสามารถด้าน..

Latest Content