แคสเปอร์สกี้แนะป้องกันอุปกรณ์ทุกชิ้น จัดอบรมบุคลากร เหตุองค์กรด้านสาธารณสุขไทยถูกโจมตีทางไซเบอร์

ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ระบบงานสาธารณสุขทั่วโลกต่างเผชิญหน้ากับการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งใหญ่ การ..

Latest Content