ยิบอินซอย ทุ่มงบสนับสนุน EASYRICE สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้พัฒนา AI และเทคโนโลยีดิจิทัลให้วงการเกษตรกรรมไทยก้าวสู่เวทีโลก

กลุ่มบริษัทยิบอินซอย เดินหน้าทุ่มงบสนับสนุน EASYRICE (อีซีไรซ์) สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ภายในงานแถลงข่าว EASYRICE Press Conference 2023  บริษัทเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในเกษตรกรรม  เพื่อต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับวงการเกษตรกรรมไทยให้เข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลก 

นายยุพธัช ยิบอินซอย กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยิบอินซอย เปิดเผยว่า  ยิบอินซอยให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่นำมาตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการก้าวเข้าสู่ Digital Agri-Tech ที่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจภาคการเกษตร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพของสินค้า ซึ่งเทคโนโลยีเป็นข้อมูลสำคัญ ที่จะช่วยทำให้กระบวนการปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตมีความแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การเกษตรสามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทยิบอินซอย ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของ EASYRICE  สตาร์ทอัพไทย ที่นำระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย ในการนำระบบ AI มาใช้ในการตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวเปลือก (EASY RICE MP) เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร (EASY RICE MO) เพื่อให้ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลค่า ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั่นคือ การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากล  โดยระบบ AI ของ EASYRICE เน้นทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสผิดพลาด และช่วยเหลือให้การตรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเท่าตัว รวมถึงช่วยให้การเก็บข้อมูลง่ายมากขึ้น สามารถจัดการ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้รู้ถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของสายพันธุ์ข้าวที่มีมูลค่าสูงอย่าง กข15 (หอมมะลิ)* และ หอมมะลิ 105 (ขาวดอกมะลิ 105)* เป็นสายพันธุ์ที่เน้นทั้งเรื่องคุณภาพ และความบริสุทธิ์ของพันธุ์ ซึ่งหากผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การเกษตรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ จะช่วยส่งเสริมให้สามารถพัฒนาคุณภาพการปลูก การควบคุมคุณภาพของผลผลิต ไปจนถึงการขาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

           

นายยุพธัช  กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการร่วมทุนในครั้งนี้ยิบอินซอยต้องการสนับสนุนในด้านนวัตกรรมทางด้านการเกษตร  ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทยิบอินซอยที่มีพื้นฐานและประสบการณ์ด้านการเกษตรมายาวนานกว่า 97 ปี ในรูปแบบของ Smart Agricultural  ซึ่งมีการนำเอาข้อมูลเชิงลึกไปใช้วิเคราะห์สถิติข้อมูลทางการเกษตรเพื่อนำไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรในอนาคต และผลักดันให้วงการเกษตรกรรมไทยก้าวสู่เวทีโลกได้” 

นอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าว EASYRICE Press Conference 2023 ครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท อีซีไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด