ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เปิดตัว “FUJIFILM IWpro”

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสาร ประกาศเปิดตัว FUJIFILM IWpro โซลูชันธุรกิจใหม่แบบครบวงจรที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสู่คนในการจัดการเอกสารได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยการเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับทำงานร่วมกัน เพื่อให้การจัดลำดับการทำงานและเอกสารเป็นไปอย่างฉับไวและมีประสิทธิภาพ ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านระบบการทำงานแบบเดิมสู่แบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมตั้งเป้าดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้โตมากกว่า 100% ภายในปี 2567 ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

FUJIFILM IWpro เป็น All-in-One คลาวด์โซลูชันแบบครบวงจรที่มีความปลอดภัยทางข้อมูลสูง ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานรูปแบบดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ผลิตภัณฑ์โซลูชันธุรกิจใหม่นี้จะมอบพื้นที่การทำงานแบบดิจิทัลร่วมกัน ตลอดจนให้ความสามารถในการพิมพ์งานและจัดการอุปกรณ์การพิมพ์ผ่านคลาวด์ที่หลากหลายแทนการใช้เซิร์ฟเวอร์ เพื่อส่งมอบความสะดวกสบาย และเพิ่มศักยภาพให้กับการจัดการกระบวนการทำงาน เอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการทำงานในระหว่างบุคคลและทีมให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดย่อมและกลางได้อย่างลงตัว

มร. มาซาอากิ ยานากิย่า ประธาน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ท่ามกลางยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไป นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน วิถีการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากดิจิทัล (Digital Disruption) และโรคระบาด COVID-19 ธุรกิจและผู้คนต่างต้องพึ่งพานวัตกรรม เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาด รวดเร็ว และสะดวกสบาย เพื่อให้สามารถแข่งขันหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น มองเห็นโอกาสท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้น และพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของผู้คนและธุรกิจให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเราไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์สำนักงาน แต่เรายังให้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเรา เพื่อช่วยให้ลูกค้าหรือธุรกิจสามารถจัดการกระบวนการทำงาน รับมือกับความท้าทายต่าง ๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการทำงานที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จึงได้นำเสนอโซลูชันธุรกิจใหม่อย่าง FUJIFILM IWpro ที่จะเข้ามาช่วยบูรณาการและปฏิรูประบบการทำงานในยุคดิจิทัลนี้ ด้วยพื้นที่ทำงานร่วมกันที่รวบรวมทุกฟังก์ชันจำเป็นสำหรับจัดการการทำงานอย่างครบวงจรให้กับ
ทุกคน”


FUJIFILM IWpro จะเข้ามาพลิกโฉมรูปแบบการทำงานธุรกิจด้วยการทุกสิ่งและทุกคนให้มารวมตัวกันอยู่ในจุดเดียวกัน ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ทุกการขับเคลื่อนธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยโซลูชันธุรกิจใหม่นี้จะมอบประโยชน์หลากหลายด้านให้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ได้แก่

 

People – ประโยชน์ต่อพนักงาน

FUJIFILM IWpro มีพื้นที่การทำงานแบบดิจิทัลที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง แบ่งปัน แสดงความเห็น หรือแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนกลางนี้ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถแบ่งปันสถานะการทำงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งความสามารถทั้งหมดนี้ช่วยให้พนักงานทำงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และยังสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาด้วยคลาวด์โซลูชัน

 

Process – ประโยชน์ต่อกระบวนการทำงาน

FUJIFILM IWpro ช่วยลดความซับซ้อนของงานจากเดิมที่ต้องใช้พนักงานหลายคนและใช้เวลานานในการทำงานด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น Capture Solution ที่ใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง หรือ OCR (Optical Character Recognition) เข้ามาช่วยดึงข้อมูลที่อยู่บนเอกสารแล้วแปลงให้เป็นข้อมูลอภิพันธุ์ (Meta Data) เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความพร้อมในการนำไปใช้ต่อในระบบต่าง ๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้การอ่านเอกสารและคีย์ข้อมูลเหมือนแต่ก่อน นอกจากนี้ FUJIFILM IWpro ยังสามารถเชื่อมต่อกับโซลูชันอื่น ๆ ได้ อาทิ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature), ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning), และซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานขั้นตอนถัดไปได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้งานเสร็จได้เร็วขึ้น และลดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงาน

 

Information – ประโยชน์ด้านการจัดการข้อมูล

FUJIFILM IWpro ช่วยในจัดการเอกสารและข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในที่เดียวกัน โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบการจัดการเอกสารที่มีมาให้ หรือเชื่อมต่อไปยังระบบจัดการเอกสารที่องค์กรใช้อยู่เบื้องต้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บ แบ่งปัน สืบค้น และจัดการเอกสารหรือข้อมูลที่สำคัญ

คุณทิพย์อาภา ลชิตาวงศ์ ผู้จัดการการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โซลูชัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยว่า ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน และส่งเสริมธุรกิจหรือองค์กรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการทำงานให้กับพนักงานของตนเอง โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันที่หลากหลาย อาทิ โซลูชันบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Management System), โซลูชันจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (Business Process Management), โซลูชันระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ (Business Process Automation) ที่ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยในการทำงาน, โซลูชันจัดการการพิมพ์และอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมจัดการบริหารการพิมพ์งานในสำนักงานได้อย่างคุ้มค่า และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) รวมถึงการให้บริการด้านการสแกนเอกสาร ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนได้กระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มตั้งแต่ย่านสำนักงานธุรกิจ หรือ CBD (Central Business District) จนถึงย่านนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหลังวิกฤติ COVID-19

 

“ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้พัฒนาโซลูชันที่นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เราสามารถขยายจากการขายสินค้าในกลุ่มเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน (Multifunction Printers) ไปยังการขายโซลูชันต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม การเปิดตัว FUJIFILM IWpro นี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จของเราในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์การทำงานในทุกมิติด้วยโซลูชันเดียว โดย IWpro นั้นย่อมาจาก Integrated Work Process หรือ กระบวนการทำงานแบบผสมผสาน ผลิตภัณฑ์โซลูชันธุรกิจใหม่นี้จึงถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของธุรกิจในยุคดิจิทัล เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำ FUJIFILM IWpro มาใช้ จะช่วยให้การดำเนินงานธุรกิจมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น นำมาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจและความสุขในการทำงานของพนักงานของลูกค้าของเรา” คุณทิพย์อาภา กล่าว

 

ทั้งนี้ ภายในปี 2567 บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตขึ้นให้ได้มากกว่า 100% ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งกลุ่มเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์สำนักงาน บริการ และโซลูชันต่าง ๆ โดยช่วงที่ผ่านมา ทิศทางการเติบโตของกลุ่มธุรกิจโซลูชันของบริษัทฯ ได้พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ Work from Home และการล็อกดาวน์ การเติบโตดังกล่าวยังสอดคล้องกับการประเมินการเติบโตของรายงานจากฝ่ายวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่คาดว่าอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์โดยรวมจะขยายตัวขึ้นถึง 19 – 20% ในช่วงปี 2566 – 2568 สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและปรับตัวเข้าสู่สังคมดิจิทัลของคนไทยในปัจจุบัน

 

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการทำงานในองค์กรภาคธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมล้ำสมัย ตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่าด้วย “Value from Innovation” หรือ “คุณค่าจากนวัตกรรม”

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทาง  LINE Official: @fbth หรือ 02 660 8000