หัวเว่ยจับมือ สกมช. จัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2022

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดโครงการการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2022 เพื่อพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรด้านดิจิทัลในประเทศไทยทั้งในกลุ่มเยาวชน ราชการและพนักงานองค์กร เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศ มุ่งสร้างบุคลากรสำคัญกลุ่มใหม่สำหรับตลาดแรงงานไทย และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นในไทย

พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้กล่าวเสริมถึงโครงการการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “โครงการการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent ถือเป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาสำหรับรองรับทั้งกลุ่มนักเรียน ภาคสาธารณะ และภาคเอกชน เพื่อใช้พัฒนาทักษะและสั่งสมประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขากลายเป็นหัวใจสำคัญของตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ โครงการการแข่งขันดังกล่าวยังจะช่วยเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยด้านไซเบอร์ในประเทศไทยได้อีกด้วย”

เขายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2022 เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการการแข่งขันได้ในระหว่างวันที่ 1-24 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้เข้าแข่งขันระดับนักเรียนมัธยมศึกษา ผู้เข้าแข่งขันระดับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย (อายุไม่เกิน 30 ปี) และผู้เข้าแข่งขันระดับข้าราชการรวมถึงพนักงานองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรทั้ง 3 ประเภท ทั้งนี้ ผู้แข่งขันในระดับมัธยมศึกษาจะได้ชิงเงินรางวัล 128,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันในระดับนิสิตนักศึกษาชิงเงินรางวัล 150,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันระดับข้าราชการหรือพนักงานองค์กรชิงเงินรางวัล 180,000 บาท และยังมีรางวัลชมเชยมูลค่า 3,000 บาท (รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดกว่า 521,000 บาท) นอกจากนี้ ผู้ชนะจากการแข่งขันในครั้งนี้ยังจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันในเวที Cyber SEA Game ระดับภูมิภาคประจำปีนี้อีกด้วย

ด้านนายสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดได้ให้สัมภาษณ์ถึงจุดประสงค์ของโครงการการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2022 ว่า “การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือและยังเป็นการจัดโครงการร่วมกันระหว่างหัวเว่ยและ สกมช. เป็นครั้งแรก หลังจากที่เราได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทยร่วมกันเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวเป็นไปเพื่อเร่งผลักดันด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล โดยเฉพาะบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทย และเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านภัยทางไซเบอร์ในหมู่คนไทย การแข่งขันดังกล่าวยังถือเป็นเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจสำคัญของหัวเว่ยในการ ‘เติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย ร่วมสนับสนุนประเทศไทย’ เพื่อช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียนผ่านการสนับสนุนด้านบุคลากรดิจิทัลของประเทศ”

ก่อนหน้านี้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “บริษัทที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศดีเด่น” (Prime Minister Awards – Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022) จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยยังได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งถึงผลงานของหัวเว่ยในด้านการฝึกอบรมบุคลากรที่มีทักษะ การเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะ รวมไปถึงการเผยแพร่ให้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง