รายงาน Looking Glass ฉบับล่าสุดของ Thoughtworks เผยการใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีต้องคำนึงถึงจริยธรรม

Thoughtworks บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่ผนวกกลยุทธ์ ดีไซน์ และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล เปิดตัวรายงาน 'Looking Glass' เพื่อนำเสนอข้อมูลการปรับเปลี่ยน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อการทำธุรกิจในปีพ.ศ. 2565 และปีต่อๆ ไป จากการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของ Thoughtworks ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาให้บริการแก่ธุรกิจก่อนที่จะมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย รายงานฉบับนี้จึงรวบรวมแนวทางสำหรับผู้บริหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วย

การก้าวเข้าสู่โลก Metaverse เป็นโอกาสที่เปิดกว้างอย่างไร้ขอบเขตสำหรับผู้บริโภค ธุรกิจ องค์กร ให้ได้ทำงาน ดำเนินธุรกิจ ใช้ชีวิต และเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Extended Reality) ซึ่งเมื่อผสานกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับเครื่องมือต่างๆ แล้ว ก็จะสามารถสร้างแนวทางใหม่ๆ ที่จะดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม อย่างไรก็ตาม จะต้องตระหนักด้วยว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ จะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานและการแสดงตัวตนของผู้ใช้งานแตกต่างกันไปในโลกเสมือน (virtual worlds) ซึ่งอาจเกิดประเด็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้

Dr. Rebecca Parsons ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้านเทคโนโลยีของ Thoughtworks กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคนิคที่เกี่ยวกับ AI ได้กลายเป็นกระแสนิยม และเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น เราจึงต้องพิจารณาผลกระทบของเทคนิคเหล่านั้นในเชิงจริยธรรมด้วย ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือองค์กรต้องพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานและ AI เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด เช่น โซลูชันภาพเสมือนจริง (Extended Reality) ในขณะเดียวกัน ก็ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน การเข้าใจว่าระบบ AI ทำงานอย่างไรจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะได้รับรู้และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น”

แนวทางสำคัญ 5 ประการ ในรายงาน Looking Glass ฉบับล่าสุด มีดังนี้:

  • พัฒนาการใช้งานและสื่อสารกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรการก้าวเข้ามาสู่ Metaverse อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น ทำให้เกิดการผสานกันระหว่างโลกทางกายภาพและดิจิทัล และจะเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ
  • ทำงานร่วมกับ AI: แมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหลากหลายอุตสาหกรรม เราจะเห็นการนำ ML และ AI มาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติการประจำวัน ไปจนถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
  • มุ่งสู่ความยั่งยืน: ขณะที่ผู้บริโภค รัฐบาล และนักลงทุนได้เรียกร้องให้บริษัทต่างๆ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การก้าวไปสู่สังคมสีเขียวก็ได้ผันจากสิ่งที่เป็นทางเลือกสู่สิ่งที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
  • ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตร: ‘เทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตร‘ มักมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำทางอาญา เช่น แรนซัมแวร์ การเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูล หรือการสร้างคอมพิวเตอร์ไวรัส แต่การมองเช่นนี้ยังไม่ถือเป็นภาพรวมทั้งหมด คำจำกัดความของเทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตรควรได้รับการขยายคำจำกัดความให้ครอบคลุมไปถึงการกระทำที่เกี่ยวกับกฏหมาย หรือการกระทำที่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อสังคม
  • ตระหนักถึงศักยภาพของแพลตฟอร์ม: แม้ว่าการสร้างแพลตฟอร์มจะเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของการทำธุรกิจยุคใหม่ แต่ยังคงมีปัญหาที่พบอยู่ สิ่งที่เราต้องหันหามาให้ความสำคัญคือการแก้ไขความไม่แน่นอนต่างๆ ในการสร้างแพลตฟอร์ม รวมทั้งกำหนดความชัดเจนในการสร้างแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจอย่างแท้จริง

รายงาน Looking Glass ของ Thoughtworks จะมีการอัปเดตเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำคัญ และการใช้งานทางธุรกิจ ผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสารล่าสุด และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ที่ www.thoughtworks.com/insights/business