อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ เสริมทัพระบบติดตามผู้สัมผัส - Contact Tracing

 

โซลูชันระบุตำแหน่งปัจจุบันด้วยอุปกรณ์ต่างๆอาทิบลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy หรือ BLE), RFID หรือ Wristband ซึ่งสวมใส่โดยบุคคล หรือแนบติดกับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ มาพร้อมระบบการติดตามผู้สัมผัสเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง และแบบเรียล-ไทม์พร้อมด้วยเครื่องวัดระดับที่ถูกต้องแม่นยำ
 

อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัทผู้นำด้านระบบสื่อสารและเครือข่ายครบวงจรตามความต้องการเฉพาะด้านในแต่ละอุตสาหกรรม ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ Contact Tracing ภายใต้โซลูชั่นระบบเครือข่ายไร้สายและติดตามพิกัด OmniAccess® Stella Asset Tracking เพิ่มประสิทธิภาพในการระบุและติดตามพิกัดภายในอาคาร (indoor location) ได้อย่างแม่นยำในการติดตามบุคคลและผู้สัมผัสใกล้ชิด

วิกฤตการทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่องค์กรจะต้องมีกรรมวิธีในการติดตามบุคคลและผู้สัมผัสใกล้ชิดเชิงรุกเมื่ออยู่ในพื้นที่องค์กรทั้งพนักงานภายในหรือบุคคลภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของโรคติดต่อ แต่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระดับสูง

ระบบการติดตามผู้สัมผัสแบบเรียลไทม์ ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการในเชิงรุกได้ทั้งในแง่ของจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังหรือติดตาม และการบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการกำหนดนโยบายควบคุมความหนาแน่น พร้อมทั้งการมองเห็นซึ่งรองรับการเฝ้าระวังความหนาแน่นของบุคคลในพื้นที่ที่เปราะบาง โดยระบบการติดตามผู้สัมผัสนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถ

     กำหนดขอบเขตพื้นที่สำหรับการเฝ้าระวัง

     ระบุจำนวนของบุคคลในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

     แจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฏเกณฑ์เฉพาะพิเศษ (ยกตัวอย่าง การเคลื่อนที่ของผู้คนที่มากเกินกว่ากำหนด หรือจำนวนคนที่เข้าสู่พื้นที่สูงกว่าปริมาณที่กำหนด

     ใช้ระบบการวิเคราะห์ (Analytics) ในการตรวจสอบพื้นที่ (location) รวมทั้งการสัมผัสที่เกิดขึ้นต่อเนื่องย้อนหลัง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแก้ไขรายงานที่แสดงพื้นที่และการสัมผัส โดยสามารถไฮไลท์หรือมุ่งไปที่ช่วงเวลา (duration)  หรือระยะห่าง (distance) ได้ในทันที

โซลูชัน Contact Tracing ของอัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ ช่วยให้องค์กรและภาคธุรกิจเปิดประตูสู่โอกาส และมุ่งความสนใจให้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่ยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด และรักษาความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทไปในคราวเดียวกัน

“ระบบติดตามผู้สัมผัสได้กลายมาเป็นฟีเจอร์สำคัญสำหรับลูกค้าของอัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจเฮลธ์แคร์ลและโรงพยาบาล กลุ่มธุรกิจรีเทลและโรงแรม การเสริมฟังก์ชันประสิทธิภาพสูงที่รองรับปริมาณข้อมูลมหาศาลเข้ากับโซลูชัน OmniAccess Stellar Asset Tracking ของเราคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำตามข้อเรียกร้องที่เปลี่ยนแปลงไปจากการผลักดันการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ในพื้นที่สาธารณะได้” โลรองต์ บูชูชาร์ รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าว

นับตั้งแต่เปิดตัวในฤดูใบไม้ผลิปี 2563 เป็นต้นมา OmniAccess Stellar Asset Tracking solution ถือเป็นโซลูชันการติดตามที่มีประสิทธิภาพในการติดตามทรัพย์สินสำคัญและบุคคลผ่านการใช้ Bluetooth Low Energy (BLE) เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการระบุพิกัดภายในอาคารที่คุ้มค่า โดยที่ระบบยังให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลตำแหน่งอัจฉริยะผ่านข้อมูลและการวิเคราะห์ตำแหน่งอย่างแม่นยำทั้งในอดีตและแบบเรียลไทม์อันเป็นประโยชน์อีกด้วย

โซลูชั่นดังกล่าวใช้ OmniAccess Stellar AP1201BG gateway เข้ามาเสริมประสิทธิภาพด้านการติดตามให้กับสายผลิตภัณฑ์ OmniAccess Stellar WLAN โดยที่  OmniAccess Stellar AP1201BG สามารถทำงานทั้งในลักษณะการเป็น BLE Gateway เพื่อการติดตามสินทรัพย์ และในลักษณะ BLE Beacon สำหรับการบริการบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location-Based Services) ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังให้การเชื่อมต่อระบบคลาวด์บนโครงสร้างพื้นฐาน Wi-Fi หรือ LAN ที่มีอยู่เดิม อีกทั้งช่วยขจัดความจำเป็นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน BLE แยกต่างหากเพื่อการติดตามสินทรัพย์หรือเพื่อบริการการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

OmniAccess Stellar Asset Tracking ช่วยระบุตำแหน่งสินทรัพย์และติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคลแบบเรียลไทม์ได้จากอุปกรณ์มือถือหรือเครื่องมือการจัดการบนเว็บ ระบบสามารถติดตามได้มากกว่าตำแหน่งที่ตั้งของสินทรัพย์โดยสามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานตลอดจนพิกัดได้อีกด้วย” สตีเฟน โรบินโน รองประธานฝ่ายบริหารแผนกธุรกิจระบบเครือข่าย ของ ALE ให้ความเห็นและเสริมว่า “โซลูชั่นเสริมเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกับชุดฮาร์ดแวร์ระบบแบบเบ็ดเสร็จของ ALE ไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 6 ที่มาพร้อมกับการกระจายสัญญาณ BLE และรวมถึงอุปกรณ์ระดับโครงสร้างพื้นฐาน จุดนี้ทำให้ OmniAccess Stellar ถือเป็นโซลูชั่นด้านการติดตามสินทรัพย์ขององค์กร ที่ง่ายต่อการติดตั้งนำไปใช้และมีคุณสมบัติพิเศษในการทำงานให้กับระบบที่มีขนาดใหญ่ ที่มีอุปกรณ์และบุคคลกรที่เข้าใช้ระบบเครือข่ายจำนวนมาก”

“การเพิ่มความสามารถในการติดตามบุคคลและอุปกรณ์แบบเรียลไทม์เข้าไว้ในผลิตภัณฑ์ OmniAccess Stellar ถือเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับการเสริมคุณสมบัติและความสามารถใหม่ๆ เข้ามาสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความสามารถสูงของ ALE กับตลาดประเทศไทยอย่างมาก” นายสมยศ อุดมนิโลบล Country Business Leader ประจำประเทศไทย อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าวและเสริมว่า “ด้วยสถานการณ์ COVID-19 แม้วันนี้จะมีการเริ่มกลับเข้าทำงานในสำนักงานกันบ้างแล้ว แต่ในแง่ของการควบคุมจำนวนคนในแต่ละพื้นที่ก็ยังดูเป็นเหมือนเรื่องยาก เพราะที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจไม่สามารถตรวจสอบแบบเรียลไทม์ได้ว่าขณะนั้นมีบุคคลหรืออุปกรณ์เข้าไปรวมในพื้นที่นั้นๆ แค่ไหน การนำเอาโซลูชั่นนี้เข้าจัดการนอกจากจะบังคับใช้นโยบายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วยังสามารถนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งรวมถึงในบางธุรกิจสามารถนำเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์เพื่อประเมินในการใช้งานพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตได้อีกด้วย”